Ugrás a fő tartalomszekcióra.Üdvözöljük! Nincs bejelentkezve. Bejelentkezés A fő tartalomszekció eleje. Nyomtatható formátum A műveletet nem lehet végrehajtani. A cookie-k nincsenek engedélyezve a böngészőjében. Engedélyezze a böngésző beállításai között a cookie-k használatát, és frissítse a böngészőt a folytatáshoz. 

Adatvédelmi megállapodás 

Válasszon egy nyelvet 

This privacy statement is also available in: Polish


RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Milyen adatkategóriákat használnak fel, és honnan származnak az adatok?
Csak azokat az adatokat használjuk, és kizárólag munkaerő-toborzás céljából, melyeket Ön saját magára vonatkozóan a rendszerben megadott.

2. Milyen célokból és milyen jogalapon kezelik az adataimat?
A pályázata és az Ön által rendelkezésre bocsátott további információk a vállalati önéletrajz-adatbázisba kerülnek, és kizárólag arra használjuk az információkat, hogy a BMW Group-on belül megnyíló állások esetében tudását és érdeklődési körét áttekintsük. Az Önre vonatkozó személyes adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR), a Német Szövetségi Adatvédelmi Törvénynek (BDSG), valamint minden egyéb alkalmazandó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

3. Hozzáférés az adatokhoz
Az Önre vonatkozóan tárolt adatokhoz kizárólag azok az illetékes személyek férnek hozzá, akiknek a BMW Group-on belül az állás betöltéséhez azokra szüksége van.
A rendszer megfelelő működése érdekében a németországi BMW AG erre kijelölt munkavállalói az adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek. Ezenkívül a BMW Group alvállalkozóinak kijelölt munkavállalói adminisztratív feladatok ellátása és támogatás biztosítása érdekében szintén hozzáférnek az adatokhoz. Ehhez a megfelelő szintű adatvédelem biztosított.

Az álláspályázata során lehetősége van a „preferenciáit” megadva kiválasztani azokat a BMW Group cégeket, melyekkel a személyes adatait meg kívánja osztani. Ettől függetlenül a BMW AG rendszergazdái - mint a jelen elektronikus álláspályázati oldal felelős adminisztrátorai - az Önre vonatkozó személyes adatokhoz mindenkor hozzáférhetnek.

4. Országspecifikus kiegészítések (csak akkor alkalmazandók, ha ebben az országban pályázik):

Az Amerikai Egyesült Államokra specifikus kiegészítesek:
- A jogszabály alapján Ön jogosult az Amerikai Egyesült Államokban munkát vállalni. (Minden újonnan felvett munkavállaló köteles a felvételkor a jogosultságát igazolni.)
- Ön tudomásul veszi, hogy ha a BMW Group amerikai vállalata ajánl Önnek állást, akkor az ajánlat helyi kritériumoktól függően feltételes, ideértve többek között drogszűrést, munkáltatói igazolásokat és végzettségeit, stb. Az ajánlatot követően teljesítendő konkrét előzetes felvételi kritériumokat az Önnek szóló ajánlat fogja tartalmazni.
- Ön tudomásul veszi továbbá, hogy pályázatában az Ön által tett bármilyen hamis nyilatkozat vagy mulasztás, hiányos vagy félrevezető kijelentés vagy nem valósághű állítás – amint és ha arra fény derül - a munkaviszonyának megszüntetését vonhatja maga után.
- A BMW Manufacturing Co., LLC-nél (BMW MC) való munkavégzés at-will jellegű, és előzetes értesítéssel vagy anélkül, a BMW MC vagy a munkavállaló részéről is felmondható.


Kanadára vonatkozó specifikus kiegészítések:A jelen Szerződés alapján a BMW Group-nak az álláshirdetésben meghatározott kanadai vállalata a neki átadott adatokat legfeljebb harminchat (36) hónapig őrzi.
- A pályázónak a jogszabály alapján jogosultnak kell lennie Kanadában munkát vállalni. (Minden újonnan felvett munkavállaló köteles a felvételkor a jogosultságát igazolni.)
- Ön beleegyezik abba, hogy ha a BMW Group állást ajánl Önnek, akkor az ajánlat függ attól, hogy a háttérellenőrzés (többek között a munkáltatóinak az ellenőrzése, a képzettségének az ellenőrzése, bűnügyi adatok és hitelképessége ellenőrzése) kielégítő eredménnyel zárul-e.

5. Adatbiztonság
Az adatait megfelelő biztonsági intézkedésekkel, különösen titkosított továbbítással és tárolással, szerepek és jogosultságok tisztázásával, biztonsági mentéssel és a szerverekre vonatkozó fizikai biztonsági intézkedésekkel védjük jogosulatlan hozzáférés, manipuláció, elvesztés, megsemmisülés és jogosulatlan továbbítás ellen.

6. Hol tárolják az adataimat?
Az adatokat az Európai Unióban (Németországban) levő adatközpontban titkosítva tároljuk.

 

 

 

7. Ki felel az adataim pontosságáért?
Önt terheli a felelősség, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok valósághűek, helyesek, nem félrevezetők és aktuálisak legyenek. A saját adataihoz hozzáféréssel rendelkezik, és azokat szükség esetén aktualizálni és helyesbíteni tudja. Ön felel azért is, hogy csak a felvételi eljárás szempontjából releváns adatokat adjon meg.


8. Az adatok megőrzése és törlése
Az álláspályázati oldalon adatait bármikor megtekintheti, hogy bármilyen helytelen adatot önállóan helyesbítsen. Ezenkívül bármelyik személyes adatát törölheti profilja inaktiválásával. Az inaktiváló gombot a fiókjának részletes adatai („Saját fiók beállításai”) között találja.
Megjegyzés: Ha egy adott országban a jogszabály egy meghatározott adatmegőrzési időtartamot ír elő, az adatok vagy dokumentumok a vonatkozó ország-specifikus időtartam alatt nem törölhetők.
A rendszereinkben tárolt személyes adatok megőrzésére más-más országok is más-más időtartamot írnak elő:
Tizenkét (12) hónap: Egyesült Királyság, Írország, Dél-Afrika, Magyarország
Huszonnégy (24) hónap: Mexikó
Harminchat (36) hónap: Amerikai Egyesült Államok, Kanada
Hatvan (60) hónap: Kína

Ha a jövőben hatályba lépő jogszabályi kötelezettség ettől eltérő adatmegőrzési időtartamot ír elő, akkor ez előzetes tájékoztatás nélkül alkalmazandó.
Ha a lezárt álláspályázat után az általános adatait (jelentkezői profilját) nem törli, akkor ezeket az adatokat tizenkét (12) hónapig őrizzük. Az adatmegőrzési időszak újraindul abban az esetben, ha Ön a profilját aktualizálja vagy újabb pályázatot nyújt be.


Egyesült királyságbeli munkáltatóként a jogszabály alapján kötelesek vagyunk ellenőrizni, hogy munkavállalóink rendelkeznek-e munkavállalási engedéllyel az Egyesült Királyságban. Kiválasztási folyamatunk során az utolsó körös interjú alkalmával arra kérjük, hogy hozza magával és mutassa be azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják munkavállalási jogát az Egyesült Királyságban. Ezeket ellenőrizzük és másolatot készítünk róluk.


Amennyiben jelentkezése sikeres és elfogadja állásajánlatunkat, dokumentumai egy másolatát megőrizzük a munkavállalói elektronikus adatai között a munkaviszony ideje alatt, illetve a kilépését követően további két évig.


Amennyiben nem kerül kiválasztásra, illetve nem fogadja el állásajánlatunkat, a munkavállalási engedélyét legkésőbb négy héten belül megsemmisítjük, miután a pozíció betöltésre került. Amennyiben több kiválasztási folyamatban is részt vesz, a dokumentumokat egészen addig megőrizzük, amíg az utolsó, Ön által megpályázott pozíció is betöltésre kerül.9. Milyen adatvédelmi jogokat tudok érintettként érvényesíteni?
Az Önre vonatkozóan elmentett adatokról a fenti címen kérhet tájékoztatást. Ezenkívül bizonyos feltételekkel kérheti az adatai helyesbítését vagy törlését. Szintén jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok tekintetében az adatkezelés korlátozását kérni, azaz a tárolt személyes adatokat megjelölni a jövőbeni kezelés korlátozása céljából. Végezetül jogosult az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni. Ezeket a jogokat a fent megadott címen bármikor érvényesítheti.
Ettől függetlenül, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatokat nem a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, akkor panaszával az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat.

Az Ön ügyében illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach


10. Sütik
Az alkalmazás a számítógépére sütiket helyez. Ezek a sütik a rendszer működéséhez szükségesek. Ezek munkamenethez kapcsolódó sütik, melyek a munkamenet végével törlődnek. A sütik a merevlemezére ideiglenesen telepített kis fájlok.
A böngészőjének megfelelő beállításával letilthatja, hogy merevlemezére sütik kerüljenek – ehhez egyszerűen kövesse a böngészője által megadott lépéseket. A sütik letiltása esetén a BMW Group toborzási rendszeréhez nem fér hozzá.


11. Az adatok rendelkezésre állása
Az internet és a számítógépes rendszerek természetéből kifolyólag a BMW Group nem vállal felelősséget a BMW Group karrieroldalának és az online jelentkezési rendszer rendelkezésre állásáért.

Ahhoz, hogy a pályázati eljárást tovább tudja folytatni, az alábbiakhoz szükséges hozzájárulnia:

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez, melynek keretében az adataim a meghirdetett állás kiírásának megfelelően a BMW Group-on belül az illetékes személyek számára akár külföldre is továbbításra kerülhetnek, és elfogadom a jelölti adataimmal kapcsolatban a fent részletesen ismertetett beállítási lehetőségeket.

Az „Elfogadom” gombra kattintva a fenti feltételeket elfogadja.
A hozzájárulását elmentjük. Az adatai felhasználása ellen a fiókja, valamint valamennyi függőben lévő jelentkezésének inaktiválásával / törlésével bármikor indokolás nélkül tiltakozhat.
Ha a fenti feltételeket nem fogadja el, akkor a regisztrációját / jelentkezését a BMW Group-on belül nem mentjük el, és nem kezeljük.